Board Game - Bitwa pod Grunwaldem - Battle of Grunwald

Board Game - Bitwa pod Grunwaldem - Battle of Grunwald

Sale price$49.95
SKU: 4351123
Quantity:

Battle of Grunwald

Board Game

Bitwa pod Grunwaldem

Gra Planszowa

Board Games for players of 6+ years old.
Games for 2 persons.

Planszowe gry dla graczy w wieku 6+ lat.
Gry dla 2 osób.

"The Battle of Grunwald" is a tactical game for two people, allowing, with simple rules, play on board one of the greatest battles of medieval Europe. One of the players will take the command of the Polish troops and their Lithuanian allies, while the second will be commanding the Teutonic troops and guests order.

"Bitwa pod Grunwaldem" to taktyczna gra dla dwóch osób pozwalająca, przy prostych zasadach, rozegrać na planszy jedno z największych starć średniowiecznej Europy. Jeden z graczy obejmie dowodzenie nad wojskami polskimi oraz ich litewskimi sprzymierzeńcami, drugi zaś będzie dowodził wojskami krzyżackimi oraz gośćmi zakonu.

CAUTION! Inadequate for children below 3 years of age, contains small elements that can easily be swallowed by children.
Manufacturer: Polskie Gry Planszowe
Polish Language Instructions

UWAGA! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat, zawiera małe elementy łatwe do połknięcia przez dzieci.
Producent: Polskie Gry Planszowe
Instrukcje po Polsku

Free shipping

Free worldwide shipping and returns - customs and duties taxes included